Utslipp ved Huseby

Kloakklekkasjen er stoppet, men det vil ta tid før alle spor er borte fra bekken.

Det har fredag 22. oktober kommet inn en bekymringsmelding til Larvik kommune om mulig utslipp av kloakk til Bjønnesbekken. Det ble umiddelbart utført befaring av området, og det er oppdaget utslipp i nærheten av pumpestasjonen på Huseby.

Kommunens driftspersonell jobber med å utbedre dette. Det er sendt varsel til eiere av nærliggende bebyggelse. 

 

Teknisk drift arbeidet fredag og lørdag med å stoppe en kloakklekkasje ved Huseby. Lekkasjen tok tid å lokalisere. Det viste seg etter hvert at vannet fra bruddstedet beveget seg via en underjordisk vannvei, og over til ett nedlagt overvannsrør. Det nedlagte overvannsrøret ledet deretter lekkasjen til Bjønnesbekken. Bruddet ble funnet på 4,7 meters dybde, og var på røret som leder kloakk fra Huseby mot Hølen og videre til Lillevik. Lekkasjen var ikke fra Huseby pumpestasjon.
Lekkasjen ble begrenset raskt etter oppdagelsen fredag, og var helt stoppet lørdag 23. oktober kl 14.
 
Det vil ta noe tid før alle spor av utslippet er borte fra bekken, og publikum bes utvise forsiktighet ift vannkvalitet i bekken inntil det har kommet nedbør av betydning. 
 
Kommunen takker de som tipset om problemet
Til toppen