Utslipp fra pumpestasjon i Storgata

Aggregatet som sørger for å pumpe avløpsvann fra pumpestasjonen i Storgata videre til renseanlegg på Lillevik er reparert, men vi opplever noe ustabilitet med det.

Larvik kommune utfører for tiden arbeid på den kommunale pumpestasjonen som ligger i Storgata.

Det var på kvelden torsdag 28. april at aggregatet havarerte. Det ble rekvirert teknikere fra leverandør som jobbet utover natten. Det lyktes ikke å få aggregatet i gang igjen, og arbeidet måtte avbrytes. Aggregatet blir reparert fredag ettermiddag, men natt til mandag 3. mai stoppet aggregatet igjen.

Aggregatet ble reparert onsdag 4. mai kl. 07.00, men det er fortsatt litt ustabilitet knyttet til anlegget. Det legges imidlertid opp til bruk av reserveaggregat.

Arbeidet ved pumpestasjonen startet i mars, og avsluttes i løpet av mai.

Til toppen