Utslipp av gjødsel ved Farris

Mandag ettermiddag fikk kommunen melding om utslipp av gjødsel i Farrisbygda. Gjødsel har nådd Farris og det er iverksatt tiltak.

Larvik kommune fikk i går ettermiddag, kl. 1500, melding om at det var røket en port i en husdyrgjødseltank i nedslagsfeltet til Farris.

Det viste seg at gjødsel fulgte en bekk ned mot Farris og det ble umiddelbart satt i verk tiltak for å stoppe den akutte forurensningen fra Larvik brann og redning, teknisk drift og privat fra grunneier.

Situasjonen var under kontroll i mandag kveld rundt kl. 1800.

En del gjødsel har nådd Farris og det er i etterkant av hendelsen iverksatt tiltak ved vannverkene. Blant annet vil det være økt prøvetaking av vannet.

Vi har kjørt ut vannforsyning til berørte husholdninger med eget vanninntak i området. 

Kommunen har i formiddag hatt møte med Mattilsynet om situasjonen.

Om utslippet

Utslippet i går er ca. 7km fra inntaket til Larvik kommune. Inntaket til drikkevannet både til Larvik og Vestfolds befolkning ligger på 40meters dyp.

På grunn av temperatursprang - sjikt i vannet vil vannmassene på overflaten ikke blandes seg med vannmassene i dypere vannlag.

Forurensningen vil også bli betydelig fortynnet i en stor innsjø som Farris.

Vannbehandlingsanlegget på Gopledal har flere hygieniske barrierer, dette gjør at det etter vår vurdering er liten sjanse for at mikroorganismer vil kunne utgjøre noen fare for Larviks befolkning.

Prøvetaking og vannkvalitet

Larvik kommune har startet utvidet prøvetaking av råvannskvaliteten som skal gjennomføres daglig i flere uker framover. Etter noen dager med prøvetaking vil vi kunne konkludere mer om utvikling av råvannskvalitet.

Gopledal vannverk har robust behandlingsprosess som kan takle en vis variasjon av råvannskvalitet.

Vi har oppgradert desinfiseringsdoser på vannverket og er sikre på at vannbehandlingen fungerer som planlagt.  

Etter våre vurderinger, sikrer hygieniske barrierer ved Gopledal vannverk at drikkevann som leveres til våre abonnenter oppfyller gjeldende krav.

Vår vurderinger baseres seg på følgende forutsetninger:

  • Stor fortynningsgrad i Farris,
  • Inntakets dyp og avstand i forhold til forurensningsområdet,
  • Gode hygieniske barrierer ved vannbehandlingsanlegget på Gopledal,
  • Økt desinfiseringsdose på vannverket.
Til toppen