Utfører vedlikehold på vannledningsnett

Innhold

Kommunalteknikk skal utføre vedlikehold på vannledningsnettet i området som er begrenset av Frankendalsveien, Håkons gate, Byskogveien og Mesterfjellveien i uke 21.

Vi gjennomfører regelmessig vedlikehold av hovedvannledninger og vannledninger i Larvik for å sikre god vannkvalitet i kommunen.

Vedlikeholdet av vannledningene i de fire gatene foregår fra mandag 23. mai til fredag 27. mai, mellom kl. 09.00 og 14.00. Da skal vi gjennomføre funksjonstester av stengeventiler.

Kan bli brunt vann - ufarlig

Enkelte kan oppleve å få brunt vann og/eller små partikler i vannet. Dette er ufarlig, og skyldes rust, løse partikler og humus (organisk stoff) som har løsnet fra ledningene.

Hvis vannet blir brunt, vil vi spyle dette ut via kaldtvannskranen nærmest vanninntaket.

Vi anbefaler å unngå å tappe varmt vann, og vente med å sette på lys klesvask til vannet er klart igjen.

NB! Hvis du skal gjennomføre installasjoner og har behov for kontinuerlig vanntilførsel, ta kontakt med Larvik kommune så raskt som mulig på telefon 33 17 10 00.

Til toppen