Utbygging av Grandkvartalet er i gang

Innhold

Arbeidene fører til endringer i trafikkavviklingen. 3. februar stenges Romberggata og fra 10. februar blir det omkjøring på Storgata.

Det er Grandkvartalet eiendom AS som er byggherre og dermed styrer hele utbyggingen.

Alle kommunale vann- og avløpsledninger rundt Grandkvartalet i gatene Romberggata, Prinsegata og Sculzesgate skal skiftes ut og det skal legges ny vannledning og overvannsledning langs Storgata.

Kabelnett skal også rehabiliteres eller legges nytt, og så skal det etableres nye overflater i gater og fortau. Arbeidet pågår i samarbeid mellom Grandkvartalet eiendom AS og Larvik kommune, og utføres av entreprenør Martinsen og Duvholt.

Stenger Romberggata

Romberggata vil bli stengt for trafikk fra Brannvaktsgata og ned til Storgata fra 3. februar. Denne vil være stengt i ca 2mnd, før også øvre del av Romberggata også stenges. Man vil forsøke å ha tilkomstvei til Rådhuset så lenge dette er praktisk mulig.

Omkjøring på Storgata

Fra 10. februar vil det bli stenging av Storgata, men her vil det bli etablert omkjøring som gjør at gata fortsatt kan brukes.

Storgata nedenfor Romberggata må krysses med vann og avløp og kabler. Storgata blir stengt for to eller tre uker, og i den tiden vil det bli tatt i bruk omkjøring over parkeringsplassen som blant annet brukes som pendlerparkering. 

Flere etapper

Etter at Romberggata er renovert vil også øvre del av Prinsegata, fra Rombeggata til Haraldsgate bli stengt.

Oppstart av graving her vil avhenge av framdriften, men det er planlagt stenging fra månedsskiftet april/mai, og trolig fram til i slutten av september.

Nedre del av Prinsegata og Schultzesgate, og arbeid langs Storgata kommer også etter hvert til utførelsen.

 

Til toppen