Stenger gang- og sykkelvei for å sikre fjellet

Vi skal gjennomføre fjellsikring på strekningen mellom Nansetgata 159 og 161 i begynnelsen av februar (uke 7). Gang- og sykkelvei blir stengt store deler av dagen mens arbeidet pågår.

Når sikringsarbeidet utføres, må gang- og sykkelvei være stengt på dagtid. Fotgjengere og syklister oppfordres til å bruke Nordbyveien og Østra Hagavei. Dette vil bli skiltet.

Vi gjør det vi kan for å holde gang- og sykkelveien åpen for trafikk ettermiddag og kveld. Biltrafikken i Nansetgata vil ikke bli påvirket.

Arbeidet er planlagt utført i uke 7 (10. – 14. februar).

Vi beklager de utfordringer dette kan medføre for dere.

Fjellsikring Nansetgata Web
Til toppen