Stenger deler av Prinsegata fra 14. april

Innhold

I forbindelse med arbeidet på Grandkvartalet vil Prisegata mellom Haraldsgate og Karlsrogata stenges fra 14. april.

Fra og med tirsdag 14/4 stenger Prinsegata mellom Karslrogata og Haralds gate i forbindelse med rehabilitering av kommunale vann og avløpsledninger. Dette er en fortsettelse av prosjektet som pågår opp Romberggata.

Stengingen medfører endret trafikkmønster, vi ber trafikanter følge omskilting og/eller velge andre traseer. Det vil være åpent for gjennomkjøring fra Nedre Torggate/Torget til Haralds gate. Fortau på høyre side sett oppover vil holdes åpent med enkelte unntak ved graving av stikkledninger. Fortau på venstre side må etter hvert stenges. De berørte huseiere/forretninger kontaktes direkte av Marthinsen & Duvholt for å finne løsning på adkomst til bygg, vareleveranser etc.

Inn- og utkjøring til parkeringskjeller under Prinsegata 9/11/13 stenges fra Prinsegata. Her må det benyttes inn- og utkjøring i Karlsrogata.

For den private delen så styres dette av sameiets leder. Vedlagt er info til brukere av garasjen. Entreprenør vil sørge for å dekke over innkjøring forbudt-skilt vist på bilde under her.

Garasje Web
Til toppen