Starter arbeid i Reipbanegata i august

Innhold

Fylkeskommunen skal gjennomføre omfattende oppgradering både over og under bakken i Reipbanegata. Når arbeidet starter i uke 32 vil det bli omkjøringer i lengre tid. Planen er at det skal være ferdig før neste sommer..

Reipbanegata starter ved Storgata og går opp mot Frankendalsveien, og det er nedre del av gata som nå skal gjennom en omfattende oppgradering.  

Samtidig som fylkeskommunen skal legge bedre til rette for syklende og gående i gata, skal Larvik kommune oppgradere og bytte ut vann- og avløpssystemet. Derfor kommer det til å bli mye graving opp og ned i Reipbanegata i de neste månedene.

Flere runder 

Arbeidet kommer til å starte nederst i Reipbanegata, og så skal det jobbes oppover mot Frankendalen. For å sikre så god og stabil vanntilførsel som mulig i hele anleggsperioden kan ikke alt av rør byttes ut på en gang. Derfor vil det bli gravd tre–fire meter dypt på samme sted i flere omganger. Først skal det legges nye rør oppover gata, og når det er gjort, startes det på nytt for å fjerne de gamle rørene. Og alt må skje bit for bit, og det vil derfor bli gjennomført gravearbeider på samme sted minst to ganger.

Omkjøring og stenging

Arbeidet er planlagt å være ferdig til sommeren neste år, og med så omfattende gravearbeider er det nødvendig til å stenge for gjennomgangstrafikk. Omkjøringsveier og gang- og sykkelstier vil bli merket og skiltet før arbeidet starter. Alle som ferdes i området bes om å være oppmerksomme på skilting og omkjøringer og ikke minst vise hensyn til de som skal gjøre denne jobben for innbyggerne i Larvik. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som er ansvarlige for prosjektet, og sammen med Larvik-entreprenør H&K Sandnes skal de overlevere en nyrenovert gate med fortau og sykkelfelt oppe på bakken, i tillegg til et oppgradert og nytt vann- og avløpssystem under bakken.

Mer informasjon

Videre utover i prosjektet vil det bli lagt ut oppdatert informasjon på fylkeskommunens hjemmesider for dette prosjektet.

Kontakt

Truls Jacobsen, byggeleder:
truls.jacobsen@vtfk.no 482 11 866

Freddy S. Fagerheim, kommunikasjonsrådgiver:
freddy.samson.fagerheim@vtfk.no 957 01 869

Til toppen