Sprenging av bruer og opprydding på Farriseidet 9. – 24. august 2018

OBS! NY TID 10. august kl. 10.15 skal den gamle E18-brua og fylkesveibrua over Hammerdalen sprenges ned. Bruene går over Farriselva, over Vestfoldbanen og over fylkesvei 303.

Den utrangerte E18-brua som skal sprenges ned er ca. 270 meter lang. Fylkesveibrua nedenfor er noe kortere. Foto Knut Vedeld Hovde 770x433.jpg

Bane Nor, som har togstopp på denne strekningen i syv uker for omlegging av jernbanesporet til den nye Eidangertunnelen, har tildelt Vegvesenet to uker til nedsprenging av bruene og påfølgende opprydding.

Mye infrastruktur under bruene

Entreprenøren Marthinsen & Duvholt har i en tid bygget solid beskyttelse under bruene, i form av solide matter og steinfylling, slik at de ikke skal skade det de faller ned på.

Sikkerhetssone og evakuering

Angående sprengingen har beboerne på Farriseidet mottatt informasjon med kart om sikkerhetssoner og evakuering av boliger. Det vil bli mange vakter i området, og entreprenøren AF Decom, som står for sprengingen, vil i tillegg bruke droner for å sikre seg at området er sjekket ut for mennesker. Også ute på Farris vil vakter passe på sikkerhetssonen fra båt.

Flyforbudssone for droner

I en radius på 4 km fra Farriseidet og 800 meter opp i lufta er det flyforbud mellom kl. 09.00 og 13.00 på fredag.

Hvor kan man få sett sprengingen?

Sprengingen av begge de to bruene vil bli filmet med drone og streames på Østlands-Postens nettsider. Til dem som ønsker å se nedsprengningen «live» kl. 10.15, kan vi henvise til øverst i Nesjarveien, eller Kleiverveien og Geiteramsveien. Lokalveiene på Farriseidet stenges for innkjøring , unntatt kjøring til eiendommene. Vi henstiller til folk å unngå bil til området, da det ikke legges til rette for parkering.

Fylkesvei 303 stenges ca. en uke

Fv. 303, opp Hammerdalen til Farriseidet og E18, blir stengt fra midnatt, natt til fredag 10. august. Denne veien må naturlig nok holdes stengt til opprydningsarbeidene etter sprengingen er ferdig. Entreprenøren regner med ca. en uke til dette arbeidet.

Av og på E18 blir stengt nordover og sørover fra Farriseidet fredag formiddag. Fra Larvik skiltes det da til E18 via Bommestad.

Støyende arbeider

Etter nedsprengingen av den 270 meter lange E18- brua, og den noe kortere fylkesveibrua, har man naturlig nok travelt med oppryddingen. Larvik kommune har gitt dispensasjon fra støyforskriften og tillatt døgnkontinuerlig arbeid på Farriseidet i denne perioden.

Arbeidets art

Bruplatene, som man regner med faller ned forholdsvis hele, må pigges for å skille betong og armering. Betongmassene skal gjenbrukes på anlegget, og vil bli mellomlagret ved Farrisbruas vestre fundamenter.

Informasjon om BaneNor sine arbeider på Farriseidet kan man finne på sidene til www.banenor.no om Farriseidet–Porsgrunn

Øvrig trafikkinformasjon

Fra kl. 24.00 natt til 10. august

  • Fv. 303 stenges mellom Kongegata og Farriseidet.
  • Nedre Bøkeligate stenges.
  • Enveisregulering på Langestrand: Opp Eidgata og ned Øvre Damsbakken.
  • Stans forbudt og parkering forbudt i begge gater. Kun korte stopp for av- og påstigning.

10. august 2018

  • 08:30 Av- og påkjøring E18 på Farriseidet og Sky stenges, bruk kryss Bommestad.
  • 08:30 Vasvikveien stenges.
  • 08:30 Lokalveier på Farriseidet stenges.
  • 08:30 Fylkesvei 302, Brunlanesveien, stenges ved Spar-butikken ved Farriseidet.
  • 10:05 E18 stenges ved tunnelportalene på Sky og Haga.

Veger åpnes så fort som mulig etter sprenging.

Fv. 303 er beregnet ryddet og klar for åpning ca. 17. august.

vegvesen.no 08.08.2018

Til toppen