Sperrer deler av Indre havn for biltrafikk

Larvik kommune sperrer nå deler av Indre Havn for biltrafikk. Det er ingen dramatikk knyttet til avsperringen, men tiltaket skal forhindre unødvendig belastning på området.

Syklister og fotgjengere kan fortsatt benytte området som tidligere. Sperringene som nå settes opp skal hindre biltrafikk. Området som nå sperres av har ikke vært tilrettelagt for stor trafikk tidligere, men nå settes det opp fysiske sperringer for å unngå all biltrafikk. Bakgrunnen for sperringene er en ny tilstandsrapport fra Kokkersvold AS.

- Vi iverksetter tiltaket allerede i dag fordi vi forventer mer trafikk i området i påskeuka. Det er ikke farlig å bevege seg i området, men tilstandsrapporten sier at vi bør unngå å belaste området med eksempelvis biltrafikk, sier virksomhetsleder Tore Stafne.

Parkeringsplasser for handikappede, som nå forsvinner, vil bli erstattet i nærheten.
Det vil vurderes å sette opp mer estetiske sperringer etter hvert.

Bilfritt: Det røde området blir nå helt bilfritt. (dette er i tillegg til de områdene som tidligere har vært forbeholdt myke trafikkanter). Det er satt opp sperringer for å hindre trafikk inn på området. Syklister og fotgjengere kan bruke området som tidligere.

Bilfritt: Det røde området blir nå helt bilfritt. (dette er i tillegg til de områdene som tidligere har vært forbeholdt myke trafikkanter). Det er satt opp sperringer for å hindre trafikk inn på området. Syklister og fotgjengere kan bruke området som tidligere.

Til toppen