Skal funksjonsteste stengeventiler

Innhold

Neste uke blir det utført vedlikehold på vannledningsnettet fra og med Amundrød til og med Danebo.

Arbeidet starter mandag 21. november og er ferdig fredag 25. november. Arbeidstiden er mellom 09.00 og 14.00.

I forbindelse med arbeidet kan enkelte abonnenter i verste fall oppleve å få brunt vann og/eller små partikler i vannet. Dette er ufarlig og skyldes rust, løse partikler og humus som har løsnet fra ledningene.

Hvis vannet blir brunt, spyles dette ut via kaldtvannskranen nærmest vanninntaket.

Unngå å tappe varmt vann og utsett lys klesvask til vannet er klart igjen.

Hvis du har installasjoner med behov for kontinuerlig vanntilførsel ber vi deg om at du kontakter Larvik kommune på telefon 33 17 10 00.

Til toppen