Planlegger VA-prosjekt på Nanset vest

Innhold

Larvik kommune jobber med detaljprosjektering av vei, vann -og avløpsanlegg «Nanset vest, etappe 1». Planen er å bygge et fordrøyningsmagasin i Badeparken.

Vann og avløpsledninger i området er gamle og i dårlig stand. Det har vært en del tilbakeslag i kjellere. Det er planlagt å skifte ut eksisterende vann -og avløpsnett med nytt i hele Nanset vest området i flere etapper. Nanset vest er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.

Det er i 2010 laget et større forprosjekt for vann og avløp i Bøkelia, Sentrum, Nansetgata. Forprosjektet gir føringer for tekniske detaljer, slik som blant annet traseer og ledningsdimensjoner.

I dette forprosjektet er det lagt inn flere fordrøyningsmagasin for å dempe flomtoppene og redusere faren for flom nedstrøms. Et av fordrøyningsmagasinene er planlagt i nordre del av Badeparken (fordrøyningsmagasin er et anlegg som har funksjon til å forsinke overvannet slik at ikke alt renner samtidig på kommunal overvannsnett).

Se kart og detaljer om prosjektet

Til toppen