Planlagt utslipp på Solstad-Varden

Det vil pågå utslipp av fortynnet, men urenset avløpsvann på Solstad-Varden i forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsanlegg.

I forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsanlegg i området Solstad-Varden like nordvest for Stavern Sentrum, vil det bli pågå utslipp av fortynnet, men urenset avløpsvann via overvannsledning til sjøen i Malgrimbukta, på innsiden av Sandøya.

Web Kart (1)

I oppstarten av anleggsperioden vil avløpsvannet fra rundt 100 personer slippes ut. Mengde avløpsvann som slippes ut vil reduseres etter hvert som anlegget skrider frem.

Planlagt oppstart på anlegg er uke 43/2019.

Arbeidene vil pågå frem til uke 10/2020.

Til toppen