På tide å klippe hekken

Har du hekk eller trær som henger ut på fortau eller gater? Da er det lurt å gjøre en ryddejobb.

Det kan se ganske ufarlig ut foreløpig, men så fort det kommer løv på trær og busker, vil sikten hindres. Det kan føre til trafikkfarlige situasjoner.

Spesielt er de myke trafikantene utsatte når busker og hekker er til hinder for fri sikt. 

Det er både lurt og mye lettere å stusse hekker og trær før de vokser seg så store at de er til hinder for forbipasserende. Og det er grunneiers ansvar å sørge for god sikt og framkommelighet.

Hekker, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr. Alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stanse for enhver påregnelig fare eller hindring. For å kunne oppfylle dette funksjonskravet må Larvik kommune gjøre tiltak.

Til toppen