På tide å klippe hekk og busker

Innhold

Har du hekk, busker eller trær som henger ut på fortau eller gater? Da er det lurt å gjøre en ryddejobb før skolestart.

– Overvokste hekker og busker kan fort føre til trafikkfarlige situasjoner. Spesielt er de myke trafikantene utsatte når busker og hekker er til hinder for fri sikt, sier Christian Trankjær som er leder for vei og trafikk Larvik kommune.

Han oppfordrer alle til å finne fram hekksaksa nå – spesielt med tanke på skolestart, og barn som skal gå og sykle til skolen.

– Barn er lave og synes ikke like godt bak høye busker og hekker. Når de leker kan de fort glemme seg og løpe ut i veien uten å se seg for, forteller Trankjær.

Grunneiers ansvar

Det er grunneiers ansvar eller bruker av eiendommen å sørge for god sikt og framkommelighet.

Hekker, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr.

Alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stanse for farer eller andre hindringer.

Dette skjer hvis vi oppdager forvokste hekker og busker

Hvis kommunen oppdager forvokste hekker og busker, kan kommunen gjøre flere tiltak.

– I første omgang tar vi kontakt med med grunneierne og forsøker å få de til å klippe eller fjerne busker og hekker selv, slik at gater og fortau blir trygge for gående og syklende, forteller Christian Trankjær.

Hvis dette ikke er mulig, kan kommunen kreve at hekken eller busken klippes til eiendomsgrensen.

– Hvis grunneier nekter å gjøre noe med trafikkfarlige hekker og busker, kan kommunen i ytterste konsekvens selv gjøre dette på grunneiers regning, avslutter han.

bilde som viser hvor du skal klippe hekken
Har du en forvekst hekk? Klipp den nå.

Tips til klipping av hekker og busker

Har eiendommen din avkjørsel mot veien?

Da må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter. Området skal ha fri sikt, det som kalles siktsone.

  • Du finner sikttrekanten ved å måle 3 meter fra kanten av kjørebanen og innover avkjørselen.
  • Fra avkjørselen skal du måle 20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t.
  • Hvis fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 30 meter til hver side, og 45 meter ved 50 km/t. Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 50 centimeter over kjørebanen.

Har du hjørnetomt ved veikryss?

Du må sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten i veikrysset. Området som skal ha fri sikt kalles en siktsone.

Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 50 centimeter over veien.

Til toppen