Opprettholder veivedlikehold

Innhold

I 2019 vedtok kommunestyret at vedlikehold av en rekke private veier skulle avsluttes. Saken ble løftet til ny behandling våren 2020 og resultatet ble at veivedlikeholdet på disse veiene opprettholdes.

Saken om veivedlikehold ble behandlet på nytt 13. mai 2020 og følgende ble vedtatt.

  • Kommunen opprettholder dagens ordning med vedlikehold av private veier.
  • Liaveien med stikkveier 3-17 i Stavern opprettholdes som kommunale veier. Larvik kommune vedlikeholder og brøyter veiene i henhold til de retningslinjer og bestemmelser som gjelder for alle andre kommunale veier.

Les saken og den politiske behandlingen her

Til toppen