Oppgradering av Melkeplassen brygge

Det er satt av 400.000 kroner til oppgradering av Melkeplassen brygge (Arøya) i 2021.

Brygga, som ligger på Lille Arøya, trenger oppgradering. I forbindelse med arbeidet er det kommet ønsker om en utvidelse av brygga. En slik utvidelse er så kostbar at det krevde politisk behandling. I forbindelse med behandling av Strategidokument 2020-2032 har politikerne nå satt av 400.000 kroner til arbeidet i 2021.

Politisk behandling av Strategidokument 2020-2032 

Virksomhet Prosjekt bygg og anlegg vil i løpet av 2020 planlegge og gjennomføre anskaffelsen, så rehabiliteringen av bryggen kan gjennomføres så tidlig som mulig i 2021.

Bakgrunn

Melkeplassen brygge på Lille Arøya har tidligere vært et stopp for Helgeroafergenes sommerruter i Helgeroafjorden. Men det siste året har Helgeroafergene ikke benyttet bryggen fordi denne har blitt ustabil og krever reparasjon.

Kommunalteknikk har gjennomført befaring med representanter for Helgeroafergene og befaring med en entreprenør for å vurdere omfanget av reparasjoner som må til for å utbedre eksisterende brygge. Vesentlige arbeider med fundamentering og avstivning, samt nytt dekke og rekkverk må utføres.

Ønske om utvidelse

Ifølge representanter for Helgeroafergene er det behov for å utvide bryggen av hensyn til sikker manøvrering og fare for sammenstøt med andre fartøyer i fart og fortøyde båter ved nabobrygga. Ved utvidelse av brygga må det monteres to nye pæler og utføres et vesentlig støpearbeid på forholdsvis stor dybde. Dette er krevende arbeid og medfører at det vil koste ca. tre ganger så mye å utvide bryggen som å reparere eksisterende brygge.

Politikerne har vurdert om tiltaket skal prioriteres i forbindelse med arbeidet med Strategidokumentet for 2020-2023 og satt av penger i 2021.

Til toppen