Oppgradering av Melkeplassen brygge

Brygga, som ligger på Lille Arøya, trenger oppgradering. I forbindelse med arbeidet er det kommet ønsker om en utvidelse av brygga. En slik utvidelse er så kostbar at det krever politisk behandling.

Melkeplassen brygge på Lille Arøya har tidligere vært et stopp for Helgeroafergenes sommerruter i Helgeroafjorden. Men i år har Helgeroafergene ikke benyttet bryggen fordi denne har blitt ustabil og krever reparasjon.

Kommunalteknikk har gjennomført befaring med representanter for Helgeroafergene og befaring med en entreprenør for å vurdere omfanget av reparasjoner som må til for å utbedre eksisterende brygge. Vesentlige arbeider med fundamentering og avstivning, samt nytt dekke og rekkverk må utføres. Kommunalteknikk har i utgangspunktet vært innstilt på utføre reparasjonen av bryggen.

Ønske om utvidelse

Ifølge representanter for Helgeroafergene er det behov for å utvide bryggen av hensyn til sikker manøvrering og fare for sammenstøt med andre fartøyer i fart og fortøyde båter ved nabobrygga. Ved utvidelse av brygga må det monteres to nye pæler og utføres et vesentlig støpearbeid på forholdsvis stor dybde. Dette er krevende arbeid og medfører at det vil koste ca. tre ganger så mye å utvide bryggen som å reparere eksisterende brygge.

Kommunalteknikk har ikke midler til utvidelse av Melkeplassen brygge, og det vil nå være opp til rådmannen og politikerne å vurdere om tiltaket skal prioriteres i forbindelse med arbeidet med Strategidokumentet for 2020-2023.

Til toppen