Oppblomstring av blågrønnalger i Goksjø

Det er observert algeoppblomstring i Goksjø. Dette er trolig cyanobakterier (blågrønnalger). Bading frarådes.

Kommuneoverlegen fraråder bading og andre aktiviteter som medfører eksponering for vannsprut eller kontakt med vannet der det er synlig oppblomstring av alger. Hunder bør heller ikke bade da de vanligvis vil drikke vann under bading. En hund døde av leversvikt etter å ha badet i Akersvannet (som har tilsvarende algeoppblomstring) på søndag, sannsynligvis på grunn av inntak av cyanobakterier.

Cyanobakterier er bare et problem ved høye konsentrasjoner, det vil si når det er en oppblomstring. Oppblomstringen kan sees som fargede flak, klumper eller skum på vannet, eller ved at hele vannet er farget. Noen arter kan produsere giftstoffer som i visse konsentrasjoner kan forårsake forgiftninger ved svelging av vann eller inhalering av vannsprut.

Hudkontakt med cyanobakterier kan også forårsake forskjellige allergiske reaksjoner. Et generelt råd er å ikke bade dersom siktedypet er mindre enn 0,5 meter, eller når man ikke ser tærne ved vann til knærne.

Til toppen