Om snø og brøyting i Larvik

Innhold

Den første snøen har kommet i Larvik, og mer skal komme denne uken. Her er 4 viktige ting å vite om snø og brøyting i Larvik.


Det aller viktigste

Kjør forsiktig, beregn ekstra tid, og ta hensyn til hverandre.


Veier brøytes ved 6-8 cm snø 

Tidligere i år ble ny kommunalteknisk plan politisk behandlet og vedtatt. Vei og fortau skal brøytes når snødybden er 6-8cm - som er noe mer snø enn tidligere. Endringen gjøres av hensyn til miljø og økonomi, og standarden er lik for våre nabokommuner. Vi forsøker å brøyte (og strø) på dagtid.

Les mer i kommunalteknisk plan


Fri bredde på 3 meter i sentrums- og boliggater

En del sentrumsgater og boliggater er trange, og kantparkering kan gjøre gatene ufremkommelige for brøytemannskap. Det nødvendig å ha en fri bredde på 3 meter. Er det mindre bredde, kan ikke bilen parkeres på vegkanten.

Brøytemannskapet har ordre om å ikke "presse seg fram'" i veger der parkerte kjøretøy gjør at det kan oppstå skader. I slike tilfeller vil vegene få en dårligere brøytestandard og fremkommeligheten for trafikantene vil reduseres.

Noe snø havner inn i private avkjørsler

Det er vanskelig å unngå at noe av snøen fra veien brøytet inn i private avkjørsler.

Vi har forståelse for at grunneiere kan tenke at dette er urettferdig. Samtidig må dette veies opp mot andre forhold og Vegloven stadfester at trafikksikkerhet og fremkommelighet er viktigst.

Når du som tomteeier rydder bort snø fra egen tomt/avkjørsel, skal snøen legges på egen grunn og ikke plasseres ut i vegbanen.

Da gir du et viktig bidrag til trafikksikkerhet og fremkommelighet i Larvik!

Istock 1203816500
Til toppen