Ny veinormal vedtatt

Innhold

Hovedutvalget for Eiendom og teknisk drift vedtok den 28.04.2021 en oppdatert veinormal. Den oppdaterte veinormalen beskriver krav til kommunale veier som skal overtas av kommunen til drift og vedlikehold.

Hensikten med den nye veinormalen er først og fremst å ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet, samt legge til rette for hensiktsmessig drift og vedlikehold av veier som skal overtas av Larvik kommune. Veinormalen vil også skape forutsigbarhet for utbyggere ift. nye områder og veier.

Ved å sette minimumskrav til veistandard og utforming, vil fremtidige utgifter til drift og vedlikehold reduseres. Dette blant annet på grunn av lengre forventet levetid på nye veier, men også optimering i forhold til drift og vedlikehold, hvor standardiserte rist - typer, skiltmateriell, veirekkverk, grøftedybde og – bredde med mer, vil medvirke til å effektivisere arbeidet.

I forbindelse med arbeidet med en ny veinormal har det vært fokus på å forenkle minimumskravene og tilpasse de til dagens situasjon. Veinormalen vil gjelde for nye kommunale veier som skal overtas av Larvik kommune til drift og vedlikehold. Veinormalen vil ikke gjelde for private veier, men vil selvfølgelig også kunne anvendes som veiledning til privatpersoner når private veier etableres

Til toppen