Ny omkjøring i sentrum

Kongegata mellom Øvre Torggate og Nygata føres tilbake til enveiskjørt trafikk fra mandag 7. september. Se oversiktskart i saken.

I forbindelse med vei-, vann- og avløpsprosjekt "Bøkelia etappe 2" er det noen stengte gater der gravearbeider pågår (Øvre Torggate, Oskars gate, Mellom Bøkeligate).

Trafikken legges om i Kongegata tilbake til vanlig kjøremønster fra mandag 7. september i morgentimene.

Det vil bli skiltet omkjøringsrute sør og nord som vist på kartutsnitt under. 

Omkjøring Bøkelia Sept Hele Web
Til toppen