Nå stenges krysset Haraldsgate - Prinsegata

Mandag 11. mai stenges krysset på grunn av anleggsarbeid. Det blir ikke mulig å kjøre opp Haraldsgate fra Prinsegata.

Larvik kommune har gitt tillatelse til stenging av krysset Haraldsgate - Prinsegata. Grunnen er anleggsarbeid. Det skal nå settes ned et kumsett i dette krysset. 

Tillatelsen gjelder fra 11. mai til og med 3. juli. 

Dette innebærer at Nedre Torggate vil bli åpnet for toveis trafikk på grunn av inn- og utkjøring til Torgparken. 

Varsel om møtende trafikk settes opp ved politistasjonen. 

Utrykningsvei vil bli ned Brannvaktsgate og Romberggata (som blir åpnet) til Storgata. Dette vil gjelde alle kjøretøy. 

Disse veiene er åpne

Brannvaktsgate / Romerggata blir åpnet for enveiskjøring – fra Nedre Torggate mot Storggata.

Øvre del av Romberggata blir ikke åpnet.

Karlsrogate er åpen -  det er omkjøringsvei

Nedre Torggate Web
Til toppen