Nå starter sesongen for sopebilen

Innhold

Vanligvis ruller vi ikke ut sopebilene før etter påske, eller som regel i starten på april. Men nå håper vi at våren har kommet for å bli og setter i gang.

Kommunens to sopebiler er klargjort og i dag sendes de ut i gatene. I første omgang sopes det i Stavern sentrum.

I første omgang prioriteres sentrum i Stavern og Larvik, samt gang- og sykkelveier. I tillegg til alle veier der det går 17. mai-tog. Alle sentrumsområder vil være sopet innen 17. mai.

Framdrift

Planen er å sope Stavern, Nevlunghavn og Helgeroa før påske. Hvis vi får mulighet starter vi også i Larvik sentrum før påske. Etter hvert sopes resten av byens kommunale veier og gater. Veier i boligområder vil være sopet innen St. Hans, men vi håper å være ferdige før.

I Larvik kommune er det ca. 305 km vei og ca. 60 km gang- og sykkelvei, så det vil ta sin tid før alt er ferdigsopet.

Vi har stor forståelse for at mange i forbindelse med smittesituasjonen er hjemme om beveger seg i nærområdene, og derfor ønsker at sopebilen kommer forbi. Vi forsøker å være så effektive som mulig og vil sørge for at sopebilene er så mye ute å kjøre som mulig.

Avhengig av været

Selv om vi har fokus på å være effektive så er det flere utfordringer forbundet med soping. Vi kan for eksempel ikke sope i regnvær og det er mye vedlikehold på en slik maskin og mange slitedeler. Er man heldig kan man bruke de samme kostene i en uke, før de må byttes. I tillegg må sopebilen tømmes og spyles flere ganger, og det må fylles på vann.

Du kan bidra

Hvis folk vil ha det fint der de bor kan de sope grus ned fra fortauet. Men ikke sop i hauger, da klarer ikke sopemaskinen å ta det med. Bruk gjerne en feiekost med stiv bust.

I tillegg henstiller vi til at biler ikke parkeres i gatene når det sopes i området.

Til toppen