Nå starter arbeidet på Guriskogen

Larvik kommune er i gang med ny infrastruktur på Guriskogen boligfelt. Arbeidet skal være klart neste sommer.

Kommunalteknikk står for arbeidet med ny infrastruktur på Guriskogen boligfelt. Det skal opparbeides vann og avløp, bygges vei med gatelys og bytte eksisterende pumpestasjon. 

I tillegg skal det lages nedgravde renovasjonsløsninger (avfallsbeholdere under bakken) og bygges to lekeplassområder. 

Anlegget starter med oppbygging av krysset Sølvstråveien - Kulsteinveien, slik at kryssing av veien blir trygg for skoleelevene. 

Dler Jaf er prosjektleder for Larvik kommune. 

Kaare Mortensen AS er entreprenør på prosjektet. 

Planlagt sluttdato for prosjektet er 30. juni 2019. 

Til toppen