Nå kan det komme mye snø

Innhold

Det er meldt mye snø til helgen. Vi er forberedt og håper at du også tar dine forholdsregler.

Meteorologisk institutt melder om en god del snø i helgen, spesielt på Østlandet. Vi har mannskap klare til å gjøre en solid innsats, men vi trenger også din hjelp. 

Ta hensyn i trafikken

Mye snø i løpet av få dager vil skape utfordrende kjøreforhold. Vi ber dere alle om å beregne god tid og å ta hensyn både til forholdene, men også til medtrafikanter. Beregn gjerne litt ekstra tid hvis du må ut med bilen. 

Flytt bilen

Det er vanskelig for brøytemannskapet å gjøre en god jobb hvis det står biler parkert langs veiene våre. Vi setter stor pris på at du flytter bilen slik at det lett å komme fram med brøytebilen. Tenk at også utrykningskjøretøy må komme fram når det er snø. 

Strøsand

Man hente gratis strøsand til privat bruk hos Kommunalteknikk på Øya i Larvik eller på kommunes lager i Lardal. Ta med bøtte, vi har spade. Åpent og tilgjengelig hele døgnet, står på utsiden av gjerdet. Etterfylles i arbeidstiden.

Snø i oppkjørselen

Du kan ikke legge snø fra egen eiendom ut på offentlig vei. Snø som faller på din eiendom skal deponeres på egen eiendom eller annet sted huseier har tillatelse. 

Det er faktisk forbudt å måke snøen ut på offentlig vei. I tillegg reduserer dette fremkommeligheten, og kan skape trafikkfarlige situasjoner. Dersom veiene fylles opp av snø fra naboeiendommer, vil det forsinke brøytingen og i noen tilfeller må snøen kjøres bort med bil. 

En annen konsekvens er at det meste av snøen blir dratt med av plogen og fyller opp neste private avkjørsel. 

I tillegg vil økt snømengde i gaten føre til økt belastning på blant annet gjerder og beplantning. 

snø i vei b770.jpg

Snø på taket

Når må du måke og når må du løpe?

Brøyting

Vi har gode rutiner for veivedlikehold. Les mer om hvilke veier som prioriteres og hva du kan forvente av oss i linken under

Til toppen