Nå blir det dårlig vanntrykk

Innhold

Fredag ettermiddag (26. oktober) starter arbeidet med utskifting av hovedvannledning på Tagtvedt. Dette får konsekvenser for vanntilførselen og vannkvaliteten i noen områder.

Ved utskifting av hovedvannledningen vil det bli dårlig vanntrykk og mulig bortfall av vann i noen områder gjennom helgen. Den viktigste delen av arbeidet skal gjøres i helgen, men vanntrykket kommer også til å være lavere enn normalen i noen uker framover. Vanntrykket skal derimot være tilfredsstillende etter helgens arbeid hvis alt går etter planen. Trykket er derimot ikke som normalt før arbeidet er helt ferdig. Det betyr at man må leve med en mellomløsning med ustabil vanntilførsel mens arbeidet pågår. Arbeidet kan ta opp mot tre uker.

Hvem vil merke dette?

Områdene som i størst grad vil merke trykkfall er

  • øverste del av Bisjord
  • Hegdal
  • høytliggende hytter i Ula og Kjerringvik.

Kommunen har vært i kontakt med bedriftene på Hegdal i forbindelse med arbeidet som skal gjøres. Det vil også bli hengt opp plakater ved hytteområdene som blir berørt. Flere av disse hyttene har sommervann som allerede er avstengt, men informasjon blir hengt opp i disse områdene.

Brunt vann

I forbindelse med arbeidet må nye ventiler åpnes og strømningsretning på vannet endres. Det kan føre til at man får brunt vann i springen. Dette fordi det kan løsne partikler fra rørene. Dette er ikke forurensning utenfra, men fra selve rørene, og er verken farlig eller sykdomsfremkallende. Det kan være lurt å utsette vask av lyst tøy.
Områdene som kan oppleve å få brunt vann i springen er:

  • Områdene øst for Lågen. (Østre Halsen og Tjølling)
  • Deler av Torstrand
  • Deler av Byskogen
  • Øya

Kontakt og beredskap

Under arbeid med vannledninger er det alltid en fare for at noe uforutsett dukker opp og kan ramme vanntilførselen hardere enn først antatt.
Larvik kommune vil ha ekstra beredskap gjennom hele helgen. Ved behov for tilgang til vann kan vanntanker kjøres ut til områder med behov.
Har du behov for å få tak i vann eller har andre utfordringer i forbindelse med dette, kontakt Larvik kommune på 33 17 10 00.

Til toppen