Liveien åpnet for trafikk igjen

Etter befaring med geotekniker har vi nå åpnet Liveien for trafikk igjen. Vi vil grøfte og steinsette for å sikre området bedre.

Liveien ble stengt i forrige uke på grunn av store vannmengder og fare for ras.

Det viser seg at det har gått et lite ras på grunn av store nedbørsmengder i skråningen mot Liveien. I dialog med geotekniker fra Grunnteknik har vi vurdert at det er trygt å åpne veien for trafikk. 

Nå vil vi grøfte langs Liveien og sikre rassonen med ytterligere grøfting og steinsetting. Dette vil bli utført så fort som mulig. Vi avventer rapporten fra Grunnteknikk før det utføres ytterligere tiltak. 

Vi ber alle som ferdes i området om å være oppmerksomme på faren for ras, og at de kontakter kommunen hvis de observerer nye bevegelser.  

Web Liveien2
Til toppen