Levér båten og få 1000 kroner

Innhold

Fra 1. oktober 2017 ble det en ny ordning for levering av småbåter under 15 fot.

Fra 1. oktober 2017 kan du levere fritidsbåter på opp til 15 fot, uten innenbords motor på våre gjenvinningsstasjoner. Leveringen er gratis, og du mottar også 1000 kroner per leverte båt om du søker refusjon av Miljødirektoratet. Det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen.

Slik søker du refusjon:

 1. Skriv ut skjemaet Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak
 2. Finn din nærmeste gjenvinningstasjon, enten på vår hjemmeside eller søk opp nærmeste mottak på sortere.no
 3. Båten fraktes til gjenvinningstasjonen
 4. Skjema for levering fylles ut sammen med en av operatørene på gjenvinningstasjonen
  Skann inn eller ta bilde av skjemaet.
  Last det opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter
  Det må søkes om refusjon i perioden 1. januar til 1. desember samme år som båten er kassert.
 5. Når skjemaet er registrert mottar du 1000 kroner fra Miljødirektoratet.

-Med små båter menes båter ned skroglengde under 15 fot og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres til gjenvinningsstasjonene.

-Båter over 15 fot kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonen. Sjekk sortere.no for oversikt over mottak for store båter.

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog.

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

Se Miljødirektoratets hjemmeside for mer informasjon.

Til toppen