Lågaveien stenges fra 1. august

Innhold

Fylkesvei 3050 i Svarstad sentrum blir stengt i en periode fra mandag 1. august. Stabilisering av veien og nytt fortau fra Rema 1000 mot sentrum står på agendaen.

Lågaveien2022

I tillegg til dette arbeidet skal Larvik kommune legge ny vannledning i traséen.

Lågaveien er en fylkesvei og eies av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Larvik kommune utfører jobben på vegne av fylkeskommunen.

Les også: Arbeid på fylkesvei 3050 Krokbakk fra august

Stenges i 6 uker

Arbeidene starter mandag i uke 31. Veien inn mot Svarstad sentrum blir stengt i en periode på 6 uker.

Krokbakk er eneste forbindelse mellom fylkesvei 400 Lågendalsveien og sentrum. Dette medfører at omkjøringen blir en omvei over Østsideveien via Brufoss, som tar ca. 10 minutter ekstra. Omkjøringen blir skiltet før oppstart. 

– Vi forstår ulempene dette vil påføre lokalbefolkning, næringsdrivende og brukerne av veien og skal gjøre vårt beste for å gjøre stengeperioden så kort som mulig, sier prosjektleder Dler Jaf.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med Jaf på e-post dler.jaf@larvik.kommune.no

Fylkesveien hadde tidligere veinummer 221, men på grunn av regionreformen og sammenslåingen med Telemark fylkeskommune i 2020 fikk den nytt nummer, for å unngå samme veinummer flere steder.

Til toppen