Kommunen skifter slamrenovatør

Fra 1. november er det IBKA som skal stå for slamrenovasjon i Larvik kommune.

Larvik kommune har de siste årene hatt avtale om slamrenovasjon med to ulike selskaper som skriver seg tilbake til før kommunesammenslåingen i 2018. Kommunal slamtømming har vært utført av Norva24 Spyleteknikk og Brian Hansen eftf. i henholdsvis gamle Larvik og Lardal kommune.

Høsten 2020 ble det invitert til anbudskonkurranse om slamrenovasjon de neste seks årene. Etter gjennomgang av flere innkomne tilbud, valgte kommunen å inngå avtale med IBKA som erstatter dagens to renovatører.

Totalprisen for avtalen for hele seksårsperioden er 20 millioner kroner. For denne prisen skal renovatøren stå for tømming av til sammen ca. 7.000 anlegg spredt utover hele kommunen. Det dreier seg om tømming av slamavskillere, septiktanker, gråvannsanlegg, tette tanker og minirenseanlegg ved både boliger og hytter. Kontrakten omfatter også sluttømming og spyling av anlegg som skal kobles ut i forbindelse med rehabilitering eller nyetablering. I tillegg skal renovatøren stå for frakt av slam fra de kommunale renseanleggene i Kvelde, Hvarnes, Steinsholt og Svarstad til Lillevik renseanlegg for sluttbehandling der. Nytt siden forrige kontraktsperiode er at tømming av offentlige toalettanlegg også omfattes av avtalen.

Avtalen om slamrenovasjon ble undertegnet av virksomhetsleder for Teknisk, Tore Stafne, og prosjektleder i IBKA, Tore Kaarstein, i midten av februar. Avtalen gjelder fra 1. november.

Til toppen