Kokeanbefaling av drikkevann

Innhold

Vi har fått gode resultater på vannprøver fra Reppesgård, og har nå sendt ut SMS hvor vi opphever kokeanbefalingen for abonnenter ved Reppesgård i Østre Hedrum.

Kommunen sendte ut kokeanbefaling til abonnenter ved Reppesgård i Østre Hedrum. Anbefalingen skyldes en vannlekkasje og usikkerhet knyttet til vannkvaliteten når vannet nå blir satt på igjen.

Er du usikker på hva du skal gjøre når du har fått varsel om å koke vannet?

FHI - Råd til forbrukere: Hva skal du gjøre når vannet må kokes?

Usikkerhet rundt kvaliteten skyldes at vannledninger har stått trykkløst, noe som kan medføre innlekkinger til drikkevannsledningen. 

Her er et kart over området som er berørt:

Kartutsnitt Østre Hedrum
Kartutsnitt Østre Hedrum
Til toppen