Inspeksjon av avløpsnett

Tirsdag 16. februar vil det gjennomføres inspeksjon av avløpsnettet i langs Elveveien. Det krever stans av pumpestasjonen på Faret i noen timer.

I forbindelse med et prosjekt på ledningsnettet langs Elveveien vil det være behov for inspeksjon av avløpsnettet. Noe som krever stans av en pumpestasjon på Faret i perioden 08.00 – 13.00 tirsdag 16. februar. 

Dette betyr at avløp slippes ut i Lågen i denne perioden.

10.02 Faret Web
Til toppen