I år blir det gågate i Stavern fra påske til august

Denne påsken blir det etablert gågate i Stavern som tidligere år. Spesielt for 2021 er at etableringen av gågate vil opprettholdes i perioden mellom påske og sommer. Dette gjelder kun for i år og skal sikre trygg ferdsel med god avstand.

Larvik kommune har mottatt en henvendelse fra en rekke næringsdrivende i Skippergaten, Verftsgaten og Tollbodgaten som ønsker at tidsrommet for etablering av gågate i Stavern sentrum i 2021 utvides. De næringsdrivende ønsker å forlenge tidsrommet for påskegågate fram til det etableres sommergågate i Stavern sentrum.

Kommunedirektørens ledergruppe støtter forlengelsen av påskegågate fram til sommerferien, hvor det etableres sommergågate og boligsoneparkering som vanlig. Hovedbegrunnelsen for det er å understøtte næringslivet og folkehelse.

Beredskapsledelsen i kommunen har vurdert at det er hensiktsmessig å etablere påskegågate og legge til rette for at besøkende kan ferdes trygt og med god avstand i Stavern.

Til toppen