Hvordan er det å sykle i Larvik?

Innhold

La din stemme bli hørt i Sykkelundersøkelsen 2022!

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i ut fra et brukerperspektiv.

Undersøkelsen er åpen 1. juni til 31. juli 2022.

Svar på undersøkelsen her

Alle som sykler kan svar

Syklistenes Landsforening har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. 

Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler.

De som svarer på undersøkelsen må ta stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i.

Kommunene blir rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen.

Resultatene blir presentert i september 2022 på Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar.

Some 1200 × 630 2
Til toppen