Her tømmes septiktanker i vinter

Innhold

Septiktanker, slamavskillere og tette tanker i disse områdene vil tømmes i perioden desember 2018 til april 2019.

Fra desember 2018 til april 2019 vil det foregå tømming av septiktanker/slamavskillere/tette tanker i følgende områder: 

  • Tjøllingvollen
  • Vollen
  • Halsen
  • Rekkevik
  • Nanset øst
  • Hovedbyen

Hva må du gjøre?

Varsel om tømming sendes ut ca 1 uke før tømming starter i det aktuelle området. 

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig og at kumlokk er fritt for snø, is, jord etc.

Det innebærer at abonnenter til ordningen i disse områdene allerede nå bør gjøre følgende tiltak: 

  • Gjør det kjent med hvor ditt anlegg er plassert på eiendommen. 
  • Marker kumlokk på anlegget med en pinne eller lignende, slik at det er enkelt å lokalisere anlegget selv om det kommer snø. 
  • Dersom lokket ligger nedgravd, spa vekk jord og grus som ligger over lokket før snø og tele kommer - lokket må ligge "fritt". 
  • Unngå å legge store mengder snø over anlegget i perioden frem mot tømming. 

Les mer om slamrenovasjon. 

Kontakt

Dersom du har praktiske spørsmål kan du ta kontakt med Larvik kommunes renovatør, Norva24 Spyleteknikk, telefon: 33 31 82 30

Til toppen