Grått vann i Knappenålsbekken og Farriselva

Innhold

Leire som brukes ved boring har ført til at vannet ser misfarget ut, men dette er helt ufarlig.

Larvik kommune utfører i disse dager styrt boring for å legge ny overvannsledning fra Grøterød til Kleivertjern.

Når vi borer bruker vi smøremiddelet bentonitt som er en naturlig leirbergart. I forbindelse med arbeidene har det oppstått en ansamling av bentonitt som måtte fjernes ved pumping. Dette er ført til kommunens overvannsledninger i området som føres til Knappenålsbekken og videre til Farriselva.

Spyler overvannsledninger

Det er ikke noe mer bentonitt på avveie, men det vil ta tid å få spylt ut alt fra kommunens overvannsledninger.

Knappenålsbekken og Farriselva vil av den grunn se misfarget ut en periode til spylingen er gjennomført, men dette er helt ufarlig.

Misfarget Farriselv Kopi
Til toppen