Grått vann i Knappenålsbekken og Farriselva

Innhold

Leire som brukes ved boring har ført til at vannet ser misfarget ut, men dette er helt ufarlig.

Larvik kommune utfører i disse dager styrt boring for å legge ny overvannsledning fra Grøterød til Kleivertjern.

Når vi borer bruker vi smøremiddelet bentonitt som er en naturlig leirbergart. I forbindelse med arbeidene har det oppstått en ansamling av bentonitt som måtte fjernes ved pumping. Dette er ført til kommunens overvannsledninger i området som føres til Knappenålsbekken og videre til Farriselva.

Spyler overvannsledninger

Det er ikke noe mer bentonitt på avveie, men det vil ta tid å få spylt ut alt fra kommunens overvannsledninger.

Knappenålsbekken og Farriselva vil av den grunn se misfarget ut en periode til spylingen er gjennomført, men dette er helt ufarlig.

Misarget vann i Knappenålsbekken og Farriselva
Til toppen