Fjellsikring langs Vestmarkveien

Vestmarkveien vil være stengt store deler av dagen i perioden 24. - 30. juni

Vi skal foreta fjellsikring langs Vestmarkveien. Området det er snakk om er ved avkjøringen til Damgården Ridesenter. 

Veien vil bli stengt store deler av dagen i perioden 24. - 30. juni. 

Det tilstrebes å holde veien åpen for trafikk ettermiddag og natt. 

Omkjøring vil etableres over Lauvesetra. 

Nødetatene er varslet om stengingen. 

Vi beklager de utfordringer dette medfører for beboere og besøkende i området. 

Til toppen