Dette må du gjøre før snøen kommer

Innhold

Mange har allerede byttet til vinterdekk, men det er flere ting du må huske på. Blant annet må uregistrerte kjøretøy fjernes fra offentlig vei.

Foreløpig kommer nedbøren som regn, men vi forbereder oss på den kalde, fine tida og oppfordrer innbyggerne til å gjøre det samme. 

Flytt uregistrerte kjøretøy

Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt.

Etter 14 dager regnes uregistrert kjøretøyet som ulovlig parkert og kan bli fjernet for eiers regning.

Sørg for god sikt

Hekker, trær og busker ved utkjørsler og kryss må klippes for å sørge for fri sikt. Vegetasjonen skal ikke være høyere enn 50 cm. 

Flytt bilen

Når snøen kommer setter vi stor pris på at du flytter bilen hvis du parkerer langs veien. På den måten blir det lettere å komme fram med brøytebilen. Tenk at også utrykningskjøretøy må komme fram når det er snø.

Brøyting

Vi brøyter hovedveier, boligveier, gang- og sykkelveier og prioriterte fortau så fort det lar seg gjøre. 

Les mer om vintervedlikehold. 

Til toppen