Defekte ladestasjoner ved Louisenlund

Innhold

Ladestasjoner satt ut av drift etter uhell.

Ladestasjon ved Bøkeskogen

De to ladestasjonene i Gunnar Thoresens vei har fire ladepunkter.

Ladestasjon 1

Her har dekselet blitt røsket løs fra skruene, slik at hovedkort og innmaten ble stående åpen i vinter. Snø og vann har gjort at vi ikke får start på ladestasjonen igjen.

Ladestasjon 2

Ble nylig rygget på/kjørt ned. 

Vi er i dialog med leverandør om reparasjon, og beklager ulempene dette fører til.

Til toppen