Brudd på hovedvannlednig

I dag tidlig fikk vi et brudd på en hovedvannledning på Løkka. En del abonnenter fra Nordbyen til Kvelde og Verningen ble berørt, men de fleste skal nå ha normal vannforsyning.

Onsdag morgen fikk vi et brudd på en stor hovedvannledning på Løkka (vest for Biltema). 

Kommunalteknikk fikk raskt lokalisert vannlekasjen og har nå stengt av denne ledningen. 

Avstengingen betyr at de aller fleste nå har normal vannforsyning igjen. 

Vi er i gang med utbedring av skaden, men det er usikkert hvor lang tid dette arbeidet vil ta. 

Omdirigering av vannet kan føre til at noen får brunt vann i springen. Dette fordi det kan løsne partikler fra rørene. Dette er ikke forurensning utenfra, men fra selve rørene, og er verken farlig eller sykdomsfremkallende. 

Til toppen