«Bøkelia etappe 2» begynner 10. august

Informasjon om utskifting av vann-og avløpsledninger og oppgradering av vei og gatelys i Bøkelia.

Larvik kommune skal snart i gang med anleggsarbeidene med utskifting av vann-og avløps ledninger og oppgradering av vei og gatelys i Bøkelia.

Arbeidene starter med graving i deler av Øvre Torggate, Skogstredet og Oskarsgate i uke 33 og det vil bli skiltet omkjøringer.

Prosjektet «Bøkelia, etappe 2» omfatter deler av Øvre Torggate, Mellom Bøkeligate, Øvre Bøkeligate, Skogstredet, Oskarsgate, Olavsgate og Gamle Kongevei til og med krysset med Skogveien. Ferdigstillelse av komplett anlegg er planlagt innen november 2021. Entreprenørfirma Kaare Mortensen AS skal utføre anleggsarbeidene for Larvik kommune.

Stenging av veiene
Veier vil bli stengt for gjennomgangstrafikk i henhold til forskjellige faser i prosjektet og omkjøringer skiltet.

Gravearbeider for Bøkelia VVA-anlegg etappe 2 starter mandag 10. august. Arbeidene starter i krysset Øvre Torggate/Nedre Bøkeligate.

Kongegata vil åpnes for toveis trafikk fra krysset Kongegata/Nedre Torggate til Lille Torget. Omkjøring vil bli skiltet.

Etter hvert som arbeidene skrider frem vil de gatene som er ferdigstilt åpnes for trafikk. Det vil bli lagt ut oppdatert informasjon på Larvik kommunes hjemmesider for dette prosjektet.

Miljøtekniske grunnundersøkelser
Før graving for vei, vann-og avløp begynner blir det utført miljøtekniske grunnundersøkelser i uke 31. Prøvene vil bli tatt ut i sjakter eller borehull på 18 steder i prosjektområdet.

Jobben vil bli utført av firma Tanksanering AS og sjaktene/borehull vil bli midlertidig istandsatt med kaldasfalt.

Kontakt:
Prosjektleder Elma Selimotic
elma.selimotic@larvik.kommune.no

Larvik kommunes byggeleder: Stian Veløy Myren (Rambøll Norge AS)
stian.myren@ramboll.no

Entreprenør: Kaare Mortensen AS | kontaktperson Jørgen B. Andersen
jorgen@kaare-mortensen.as

Til toppen