Blir dyrere å feilparkere

Fra 1.januar økes satsene med 10 %

Økningen er vedtatt og lovfestet i Statens Vegvesen sin parkeringsforskrift.

Satsene endres hvert femte år i takt med endringene i konsumprisindeksen. 

Til toppen