Billigere vann og avløp i 4. kvartal

Faktura for vann og avløp er i disse dager på vei ut til innbyggerne i Larvik. For 4. kvartal er beløpet betraktelig lavere enn normalt.

Faktura for vann og avløp i 4. kvartal sendes nå ut til innbyggerne i Larvik. Denne gangen er gebyret for vann og avløp redusert med 781 kroner på grunn av lavere rentekostnader enn budsjettert. 

På en "normalbolig" er kvartalsgebyret på 3014 kroner for vann og avløp. I 4. kvartal 2020 reduseres gebyret med 781 kroner. Det vil si at fakturaen blir på 2233 kroner. 

Reduksjonen gjelder kun vann og avløpsgebyret, og kun for 4. kvartal. 

Til toppen