Avslutter veivedlikehold av en rekke private veier

Innhold

Fra 1. oktober vil kommunens drift og vedlikehold av en rekke private veier avsluttes. Det betyr at de som benytter veiene må ta over vedlikeholdet.

Etter en grundig gjennomgang og vurdering vil vår drift og vedlikehold av en del private veier avsluttes fra 1. oktober. Dette gjelder både sommer- og vintervedlikehold. 

Vi oppfordrer de som bor langs veien (eller er brukere av veien) om å samarbeide for å finne løsninger før vinteren. Kommunen vil ikke lenger brøyte, strø eller skrape disse veiene.  

Informasjonsbrev er sendt ut til hjemmelshavere av berørte veier og eiendommer. 

Private veier hvor kommunens drift og vedlikehold avsluttes

Eikenesveien

Høibergveien

Moveien, øst for Holmejordetveien

Ingriveien

Vestveien. Tre stikkveier 45 - 49, 53 - 57 og 61 - 63

Mellomhagen 7 - 11E

Sukkersletta - vest for Solaveien

Gamle Ravei 208

Hagaveien 44 og 46

Hemsvingen 6, 8 og 10

Liaveien 9-17

Hogstet 5 og 7

Nordliveien 13- 39

Nordliveien 45- 53

Kranveien

Bekkefaret

Bergeløkka

Skreppestadveien 103 - 117

Gonveien 103-105 og Gon 24-49 (veien til Bibalo)

Omrestranda (Fra parkeringsplass til Løvallveien)

Øvre Nevlungen

Kurerveien 4-10

Knappliveien 14-16

Torsrødveien 1-8

Sogneprest Herlovsens gate 7-11

Helgeroveien 4-6

Liaveien 3-7

Skytterveien 1-3

Tveidalsveien 484-500

Tveidalsveien 579-583 (til Kastet brygge)

Sørskogen til p.plass

Langholt til p. plass

Rakkeveien - øst for Søndre Grevlevei forbi Solplassen camping

Barkevikveien (nord for adkosten til campingplassen)

Guslandveien

Kaupangstranda (vei til P-plass v. Huestranda)

Nalumstranda

Svinevika

Tilskuddsordning

For noen av de private veiene hvor drift og vedlikehold avsluttes er det mulig å søke om tilskudd. Dette gjelder veier med særlig allmenn interesse, hvor kommunen kan dekke inntil 25 % av dokumenterte vedlikeholdskostnader.

Veier hvor det er mulig å søke om tilskudd

Sørskogen til p.plass

Langholt til p. plass

Rakkeveien - øst for Søndre Grevlevei forbi Solplassen camping

Barkevikveien (nord for adkosten til campingplassen)

Guslandveien

Kaupangstranda (vei til P-plass v. Huestranda)

Nalumstranda

Svinevika

Vedtak

Kommunens drift og vedlikehold av private veier avsluttes på grunn av en anstrengt kommuneøkonomi og krav om innsparing.

Saken ble behandlet av kommunestyret 19. juni 2019 (sak 126-19).

Bakgrunn

Private veier og kommunens ansvar for vedlikeholdet (Sak 005/17) - Av bilaget til denne saken framgår vurderingene som er gjort for de enkelte veiene.

Kontakt

Til toppen