Asfalterer deler av gangvei i Nansetgata og Vestmarkveien

Innhold

Arbeidet skjer mandag 14. og tirsdag 15. november. Det vil være dirigenter på plass for å sikre trygg skolevei for elever.

I forbindelse med søknad om å etablere snødeponi, ble det satt en del krav for dispensasjon fra reguleringsformålene. Ett av disse er at nærliggende gangveier skal gjennomgås og eventuelt utbedres. 

Derfor asfalterer vi

Ved gjennomgang la kommunalteknikk merke til at det er tilfeller hvor stein kommer opp gjennom asfalten, og det er noen små hull/slaghull på strekningen. 

Dette er grunnen til at vi nå skal asfaltere deler av gangveien i Nansetgata og Vestmarkveien.

Saken om snødeponi er ikke ferdig behandlet, da det mangler eventuell godkjenning fra Statsforvalter. Kommunen velger likevel å utføre asfalteringen, tilfelle saken blir godkjent.

Kart
Til toppen