Arbeid ved jernbaneparkeringen

En av Larviks største og viktigste pumpestasjoner rehabiliteres.

Arbeidet startet i mars, og avsluttes i løpet av mai.

Deler av jernbaneparkeringen utilgjengelig

Pumpestasjonen er plassert i enden av pendlerparkeringen ved jernbanestasjonen. Vi må dessverre legge beslag på noen av parkeringsplassene, på bildet under har vi markert området med rødt. 

Planovergangen for gående og syklende er tilgjengelig under anleggsperioden.

Her ser du flyfoto av pumpehuset og parkeringsplassene.
Her ser du flyfoto av pumpehuset og parkeringsplassene.
Her ser du pumpehuset og parkeringsplassene.
Her ser du pumpehuset og parkeringsplassene.
Til toppen