Åpningstider Sogn gjenvinningsstasjon

Innhold

Torsdag 29. desember har Sogn gjenvinningsstasjon reduserte åpningstider

Denne torsdagen vil gjenvinningsstasjon kun være åpen fra kl. 13.00-17.00, og ikke til kl. 20.00 som normalt. 

Normale åpningstider for Sogn gjenvinningsstasjon er torsdag 13.00-20.00 og første lørdagen i hver måned (hele året) fra kl. 10.00-14.00.

Sogn gjenvinningsstasjon driftes av Larvik kommune og er i hovedsak et tilbud til husholdninger (ikke næring) i Lardal. Adressen er Karen Sogns vei 33, Svarstad.

Hva kan leveres?

Det kan leveres papp, papir, glass, metaller, hvitevarer, EE-avfall, trevirke, hageavfall og restavfall. 

Hva kan ikke leveres?

Farlig avfall kan ikke leveres. Dette skal leveres i miljøstasjon som står i Svarstad sentrum. Nøkkel til stasjonen kan lånes på Spar.

Begrensning ved bruk av transportmiddel

Det er ikke adgang til å benytte lastebil, traktor med henger eller større bil til levering på kildesorteringsstasjonen. Ved større mengder for eksempel tømming, riving av hus må en selv leie konteiner og levere avfallet på Grinda.

Til toppen