Slik søker ukrainere kollektiv beskyttelse

Innhold

Ukrainske borgere som oppholder seg i Larvik og ønsker å søke om kollektiv beskyttelse i Norge må registrere seg hos politiet.

Politiet har ansvar for å registrere alle som søker asyl i Norge.

Søkere som er i Sør-Øst politidistrikt kan nå registrere seg ved Sandefjord Lufthavn Torp.

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd. Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale tidspunkt for registrering, og eventuelt oppmøtested hvis du har behov for transport.

Telefonnummer

40 02 61 90

Åpningstid for telefon

Mandag til fredag kl. 09:00–15:00.

Hvorfor registrere seg som asylsøker?

Ukrainere som har biometrisk pass kan oppholde seg på turistvisum i Norge i 90 dager, men må registrere seg hvis de ønsker å få oppholdstillatelse (midlertidig kollektiv beskyttelse) i Norge

Det vil utløse rettigheter som for eksempel et sted å bo, arbeidstillatelse, helsehjelp og bolig.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler søknadene om asyl, som for denne gruppen vil gi tillatelse om midlertidig kollektiv beskyttelse. Du kan lese mer om dette på UDI sine sider.

Til toppen