Ønsker oversikt over ukrainere i Larvik

Innhold

Huser du ukrainere? Kommunen ønsker å få en fullstendig oversikt over hvor mange flyktninger som er kommet fra Ukraina slik at vi kan veilede og ivareta alle på best mulig vis.

Vi ber venner/familie/huseiere og andre som huser disse om å ta kontakt med Nav Larvik på telefon 90 74 01 79, mandag til torsdag fra kl. 15.00 til 17.00.

Her registrerer vi ukrainere som bor i kommunen, svarer på spørsmål og gir praktisk informasjon.

Søke om alternativ mottaksplass

Vi hjelper også med søknadsordningen alternativ mottaksplass.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har en egen søknadsordning for ukrainere som ønsker et midlertidig alternativ plass (bo privat hos venner/familie/andre) i asylmottak eller akuttinnkvartering.

Før du søker er det viktig at du tar kontakt med Nav Larvik, se kontaktinformasjon over. Det er fordi du må søke sammen med kommunen.

Søk om alternativ mottaksplassering (Norwegian) Application for alternative to reception centre (English)

Registrering ved Sandefjord Lufthavn Torp

Personer som oppholder seg Larvik og som ønsker å få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge kan nå reise til Sandefjord for å registrere seg.

Uten registrering er de i Norge på turistvisum og vil stå uten mange rettigheter.

Se vår samleside for informasjon om Ukraina, flyktningsituasjonen og kommunens beredskap
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Cms.Core.Models.PublishedContent.PublishedContentType..ctor(IContentTypeComposition contentType, IPublishedContentTypeFactory factory)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass15_0.<GetContentTypesByAlias>b__0()
  at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0()
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.SafeLazy.<>c__DisplayClass1_0.<GetSafeLazy>b__0()
--- End of stack trace from previous location ---
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory)
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.DeepCloneAppCache.Get(String key, Func`1 factory)
  at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.GetContentTypesByAlias(String contentTypeAlias)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValue(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCore.app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11
Til toppen