Ønsker du å hjelpe eller støtte?

Innhold

Mange i Larvik vil hjelpe flyktninger fra Ukraina. Her finner du mer informasjon.

Registrere boligmuligheter

Larvik kommune ønsker fortsatt kontakt med deg som har en bolig som kan være aktuell som mulig bosted for ukrainske flyktninger.

Fyll ut vårt digitale skjema, slik at vi får en oversikt. Vi setter pris på alle henvendelser, men understreker at vi er på  jakt etter langsiktige løsninger og selvstendig boenheter - gjerne sentrumsnært eller med nærhet til kollektivtransport.

Har du har spørsmål kan du ta ta kontakt med Servicetorget på telefon 33 17 10 10 eller e-post

Registrer boligmuligheter for ukrainske flyktninger

Frivillig arbeid - vil du hjelpe?

Det er mange som vil hjelpe nå. Vi oppfordrer deg til å ta direkte kontakt med frivillige lag, foreninger og organisasjoner, slik kan du finne ut hvordan du best kan hjelpe til i denne fasen. 

Du kan også sende inn spørsmål og henvendelser til kommunen hvis du ønsker å bidra på andre måter. Vi har ikke mulighet til å svare alle, men tar med innspillene i vårt informasjonsarbeid. Følg med på vår samleside Ukraina og vår beredskap

Vil du hjelpe - send inn spørsmål/henvendelser

Kommunen jobber jobber sammen med frivilligheten, og har hatt dialogmøter med dem og andre interesserte. Neste dialogmøte er onsdag 26. mai.

Klær og utstyr

Foreløpig er behovet for klær og utstyr begrenset, men vi oppfordrer folk til å følge med på informasjon både fra kommunen og lag/foreninger - og å beholde engasjementet!

Du kan blant annet ta kontakt med Hjelperingen for mottak og behov av klær eller Larvik frivilligsentral for mottak av utstyr og møbler. Hjelperingen er åpent mandag, onsdag, fredag og lørdag mellom kl. 11.00-14.00. Larvik frivilligsentral er åpent onsdag og lørdag fra kl. 11.00-15.00.

Organisasjoner du kan støtte

Les mer på nettsidene til frivillighet Norge.

Vipps og seks av de største norske hjelpeorganisasjonene har startet en felles innsamlingsaksjon for menneskene som er rammet av krisen i Ukraina. Vipps til #2170.

Til toppen